Statuten

De statuten vormen de basis voor de vzw die de rechtspersoon is van LUCA. Ze bepalen de bevoegdheden van de algemene vergadering en het bestuursorgaan. De concrete dagelijkse werking wordt geregeld door het intern reglement.

Download hier de statuten