Breakout

LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld.

LUCA kiest daarbij voor een bundeling van middelen. Er werd hiervoor een centraal budget gecreëerd waar op laagdrempelige wijze ondersteuning kan worden aangevraagd voor welomschreven initiatieven.

Breakoutsteun aanvragen

Wat kan worden gesteund?

Initiatieven van studenten en personeelsleden die relatief kleinschalig zijn en die LUCA School of Arts zichtbaar maken in de buitenwereld kunnen steun aanvragen. Spreekwoordelijk denken we aan projecten “100 tot 10.000 euro”.

Samenwerking tussen studenten en docenten van verschillende opleidingen, onderzoekseenheden en/of diensten wordt aangemoedigd.

Persaandacht en samenwerking met externe partners strekken zeker tot aanbeveling.

Recurrente initiatieven die behoren tot de reguliere werking van opleidingen, onderzoekseenheden of diensten kunnen hiermee niet worden gefinancierd.

Voorwaarden

Voorbeelden van projecten die gesteund kunnen worden

  • Internationale ervaringen (individueel of in groep)

  • Artistiek projecten binnen of buiten de muren van LUCA

  • Deelname aan een beurzen of festivals

  • Bekendmaking van onderwijs- of onderzoeksresultaten

Wie kan aanvragen?
De ondersteuning staat open voor alle leden van de LUCA-gemeenschap: studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers.

Formeel dient een aanvrager dus ingeschreven te zijn in een opleiding van LUCA (credittraject, bachelor, master, doctoraat…) of bij LUCA tewerkgesteld te zijn.

Steun aanvragen!

Een aanvraag gebeurt via een eenvoudig onlineformulier en bevat volgende informatie:

> Wat wil je doen (zeer beknopte omschrijving)?

> Hoe zal dat LUCA op de kaart zetten (bv. op sociale media, rekrutering van studenten, samenwerking met onderzoekers…)?

> Wat heb je nodig qua ondersteuning om je initiatief te realiseren ? (bv. ruimtegebruik, materiaal lenen, een mailinglijst, coaching, advies, budget voor verplaatsing, budget voor verblijf, budget voor aankoop materiaal enz…. )

> Zie je zelf nog bronnen voor ondersteuning van buiten LUCA (bv. subsidies, beurzen, partnerships…)?

Vraag hier steun aan!

Voorbeelden van Breakoutprojecten